فلش مموری جم فست مدل GEMFAST N1 8GGEMFAST N1 8G flash memory


فلش مموری Gemfast N1 با بدنه پلاستیکی و سایز بند انگشتی مخصوص افرادی تولید شده که همیشه و در هر لحظه این امکان برایشان وجود دارد که به فلش مموری خود احتیاج داشته باشند. این نوع سایز فلش مموری برای استفاده در پخش کننده خودرو یا تلوزیون خانگی بسیار مناسب میباشد. شیار تعبیه شده در این فلش این امکان را می دهد که فلش مموری را به جا سوییچی یا … متصل نمایید که این موضوع می‌تواند تا حد زیادی از گم‌شدن فلش‌مموری نیز جلوگیری کند.