آدرس فروشگاه: 

    دزفول خیابان شریعتی جنب مسجد اقا حبیب کامپیوتر پایتخت

    بخش مرکزی ، شهر دزفول، چولکیان ، بلوار دکتر علی شریعتی ، کوچه ((چولیان )) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

    کد پستی: 6461785883

    همراه: 09306917599    تلفن فروشگاه: 06142261640