سایر تجهیزات شبکه

1 کالا

  • فروش تبدیل 1 به 2 پورت شبکه

    تبدیل ۱ به ۲ پورت شبکه

    تومان
    این تبدیل شامل ۱ ورودی ماده شبکه و۲ خروجی ماده شبکه می باشد .بوسیله تبدیل شبکه نمی توان از هردو خروجی همزمان استفاده نمود بلکه به صورت تکی استفاده می شود برای استفاده همزمان باید از سوئیچ (هاب) شبکه استفاده نمود.