خرید تبدیل 1 به 5 سوکت تلفن

تبدیل 1 به 5 سوکت تلفن


سوکت 1 به 5 تلفن جهت اتصال چندین دستگاه از قبیل تلفن،مودم، چاپگر و.. به یه خط تلفن